Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2016.gada 21.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.177 „Par detālplānojuma zemesgabalam Lielupe 1005, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”.