Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 7.aprlī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.73 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2016.gada 17.marta līdz 2016.gada 18.aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 7.aprlī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 3.jūnijā plkst.15.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.