2016.gada 3.jūnijā plkst.11.00 

 Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 14.aprīlī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 10.martā pieņēma lēmumu Nr.134„Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2016.gada 4.aprīļa  līdz 2016.gada 1.maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 14.aprīlī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 3.jūnijā plkst.11.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.