Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

 

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2016.gada 8.jūnijā ir pieņemts lēmums Nr.276 „Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”.