Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 8.jūnijā ir pieņemts lēmums Nr.278 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 18, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Dzintaros, teritorijā starp Piestātnes ielu, Meža prospektu, Ropažu ielu un Edinburgas prospektu.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Kūrorta teritorijā  (6K1), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zonā, ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir paredzēt kūrorta objekta izvietojuma iespējas, nosakot prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametrus.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RUVITE”.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.