Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Emelīnas ielā 3 apstiprināšanu
Publicēts: piektdiena, 16.septembris, 2016

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 15.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.459 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Emelīnas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu”.

 

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE