2016.gada 4.novembrī plkst.12.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 19.maijā pieņēma lēmumu Nr.249 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2016.gada 10.jūnija līdz 2016.gada 12.jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 29.jūnijā plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 4.novembrī plkst.12.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.