2017.gada 17.februārī  plkst.11.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 8.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.280 „Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 29.jūlijam.  Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 21.jūlijā.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2017.gada 17.februārī  plkst.11.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.