Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  3.punktu paziņo, ka 2017.gada 23.martā ir pieņemts lēmums Nr.148 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zvārtas ielā 27” atcelšanu””.