Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 19.maijā pieņēma lēmumu Nr.247 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2016.gada 10.jūnija līdz 2016.gada 12.jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 6.jūlijā plkst.16.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu paziņojam, ka 2017.gada 21.aprīlī plkst.11.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā) notiks detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.