Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2017.gada 4.aprīlī Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/599 „Par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu”.