Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2017.gada 27.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.252 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Lielupē, kvartālā starp Bulduru prospektu, 21.līniju, 22.līniju un Rotas ielu.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorija (DzS25),Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra saistošiem noteikumiem Nr.16 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 107”” apstiprinātajā detālplānojumā, paredzot esošās dzīvojamās mājas pārbūves iespējas atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu, nosakot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu atbilstoši Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS25) noteiktajam.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātāja ir Olga Usjagina.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.