Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. maija lēmumu Nr. 286 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma grozījumus nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Publiskā apspriešana notiks no 2017. gada 14. jūnija līdz 2017. gada 13. jūlijam.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma grozījumiem varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 59. kabinetā.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2017. gada 28. jūnijā plkst. 16.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30. kabinetā (2. stāvā).