Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu
Publicēts: pirmdiena, 28.maijs, 2018

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu  Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2018.gada 24.maijā ir pieņemts lēmums Nr.249 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu”.

 

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv  un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE