Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.124 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 6.aprīļa līdz 2018.gada 9.maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 17.aprīlī Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2018.gada 25.oktobrī plkst.11.30 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā) notiks detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.