Paziņojums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dāvja ielā 73 atzīšanu par spēku zaudējušu
Publicēts: otrdiena, 27.novembris, 2018
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE