Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8 atzīšanu par spēku zaudējušu
Publicēts: otrdiena, 26.marts, 2019
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE