Paziņojums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93 atzīšanu par spēku zaudējušu
Publicēts: otrdiena, 23.aprīlis, 2019
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE