Detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, 2001, 1201, 2303 un Lielais prospekts 0041 (veloceliņš) publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana
Publicēts: ceturtdiena, 30.maijs, 2019

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmumu  Nr.243 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Publiskā apspriešana notiks no 2019.gada 14.jūnija līdz 2019.gada 15.jūlijam.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma redakciju izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, savukārt elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv , pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. kā arī detalplanojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv .

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 15.jūlijam var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  vai nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot to pasts@jurmala.lv .

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas R.Ansules 54.kabinetā.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2019.gada 27.jūnijā plkst.17.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zāle, Jomas iela 1/5, Jurmala.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE