Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu"
Publicēts: ceturtdiena, 30.maijs, 2019

Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2019.gada 23.maijā ir pieņemts lēmums Nr.244 „Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu””.

 

Ar minēto lēmumu tika nolemts pagarināt detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu nosakot, ka detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2028.gada 31. decembrim.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE