Paziņojums par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu
Publicēts: pirmdiena, 3.jūnijs, 2019

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2019.gada 23.maijā ir pieņemts lēmums Nr.240 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – I.Karjuse.

 

Lokālplānojuma mērķis ir izvērtēt apbūves parametru izmaiņas (palielināšanu) zemes vienībai Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kā arī izstrādāt detalizētus apbūves nosacījumus viesnīcas būvniecības iecerei zemesgabalā Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu.

 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Majoros, plānotās publiskās apbūves kvartālā starp Kaudzīšu ielu, Jomas ielu, Turaidas ielu un Jūras ielu, Turaidas ielas frontē, netālu no Dzintaru koncertzāles un Jomas ielas.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75,  apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE