Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.300 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojuma pilnveidoto redakciju nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Vienlaikus ar lokālplānojuma redakciju publiskā apspriešana notiks arī tās ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā palielināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114) platības un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

 

Lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA "ARHITEKTS KĀRLIS RUKUTS", Rīga, Augusta Deglava iela 152 k-3 - 111, LV-1021, kontaktpersona Kārlis Rukuts, tālrunis 29238235.

Ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu veicis un Vides pārskata projektu sagatavojis Valdis Felsbergs, Bērzlapu ielā 34, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29277744.

Lokālplānojuma un tā Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 2019.gada 11.jūlija līdz 2019.gada 2.augustam.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un tās Vides pārskata projektu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2019.gada 24.jūlijā plkst.16.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā).