Detālplānojuma zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai atcelšana
Publicēts: pirmdiena, 1.jūlijs, 2019
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE