Detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Majori 1407 un pludmales apkalpes teritorijas publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana
Publicēts: pirmdiena, 1.jūlijs, 2019

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.299 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un  pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma grozījumus nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Publiskā apspriešana notiks no 2019.gada 11.jūlija līdz 2019.gada 9.augustam.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma grozījumiem varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2019.gada 30.jūlijā plkst.17.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE