Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu
Publicēts: otrdiena, 16.jūlijs, 2019

Jūrmalas pilsētas dome 2019.gada 23.maijā pieņēma lēmumu Nr.242 „Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.  Publiskā apspriešana norisinājās no 2019.gada 14.jūnija līdz 2019.gada 15.jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2019.gada 2.jūlijā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2019.gada 26.jūlijā plkst.11.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 27.telpā (2.stāvā) notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.  

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE