Jūrmalas pilsētas dome 2019.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu Nr.492 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.  Pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2019.gada 8.oktobra līdz 2019.gada 28.oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2019.gada 22.oktobrī plkst.17.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zāle, Jomas iela 1/5, Jūrmalā.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2019.gada 5.novembrī plkst.16.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 27.telpā (2.stāvā) notiks detālplānojuma projekta zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.