Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.87 "Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.  

 

Pašlaik izsludinātais publiskās apspriešanas termiņš ir no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 15.aprīlim.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, tiek atcelta apmeklētāju pieņemšana un izsludinātā publiskās apspriešanas sanāksme. Aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv  vai pasts@jurmala.lv  . Iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Informējam, ka tiek pagarināts publiskās apspriešanas termiņš no 15.aprīļa līdz 13.maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 2020.gada 23.aprīlī plkst. plkst.16.00 Jūrmalā Edinburgas prospektā 75, 27.telpā.

 

Aicinām sekot līdzi informācijai Jūrmalas pilsētas interneta vietnē www.jurmala.lv  un publikācijām Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, kur tiks ievietota aktuālā informācija.