Detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana
Publicēts: pirmdiena, 23.marts, 2020

Par izmaiņām detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā publiskās apspriešanas norisē

 

2020.gada 19.martā ir pieņemts lēmums Nr.117 "Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Izsludinātais publiskās apspriešanas termiņš ir no 15.aprīļa līdz 18.maijam.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.41.punktu (Ministru kabineta 25.03.2020. rīkojuma Nr.119 redakcijā) noteikts, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks no 2020.gada 12.marta, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija, attiecīgi publiskās apspriešanas termiņš tiks pagarināts par ārkārtējās situācijas laiku.

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, tiek atcelta apmeklētāju pieņemšana un publiskās apspriešanas sanāksmes. Aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29426622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv .

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un pašvaldības tīmekļa vietnē https://jurmala.lv/docs/k20/l/k200117.htm.

 

Priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv . Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

 

Aicinām sekot līdzi informācijai Jūrmalas pilsētas interneta vietnē www.jurmala.lv  un publikācijām Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, kur tiks ievietota aktuālā informācija par publiskās apspriešanas termiņa pagarinājumu un publiskās apspriešanas sanāksmi pēc ārkārtas situācijas atcelšanas.                                                          

________________________________

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.117 „Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.  

 

Publiskā apspriešana notiks no 2020.gada 15.aprīļa līdz 2020.gada 18.maijam.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem un priekšlikumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv  vai pasts@jurmala.lv .

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

 

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 2020.gada 12.maijā plkst.16.00 Jūrmalā Edinburgas prospektā 75, 27.telpā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, lūdzam sekot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , vietējā laikrakstā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv par iespējamām izmaiņām sanāksmes norisē.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE