Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, īstenošanas termiņa pagarināšanu
Publicēts: piektdiena, 24.aprīlis, 2020

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2020.gada 23.aprīlī Jūrmalas pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.177 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu””.

 

Ar minēto lēmumu tika nolemts, ka detālplānojumā paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2028.gada 1.septembrim.

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE