Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu
Publicēts: otrdiena, 28.aprīlis, 2020

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 16.janvārī pieņēma lēmumu Nr.10 „Par detālplānojuma zemesgabalam  Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.  Publiskā apspriešana norisinājās no 2020.gada 6.februāra līdz 2020.gada 5.martam.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome informē, ka 2020.gada 5.maijā plkst.11.30 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, tiek atceltas apmeklētāju klātienes konsultācijas un sanāksmes. Jautājumos par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29426622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv . Interesenti ar pārskatu par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem varēs iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE