Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu
Publicēts: piektdiena, 10.jūlijs, 2020

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu Nr.87 „Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.  Publiskā apspriešana norisinājās no 2020.gada 12.jūnija līdz 2020.gada 10.jūlijam.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome informē, ka 2020.gada 17.jūlijā plkst.11.30 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.  

 

Jautājumos par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29426622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv . Interesenti ar pārskatu par saņemtajiem atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem varēs iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE