Detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana

Publiskā apspriešana notiks no 2017.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 19.maijam.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2017.gada 9.maijā plkst.16.00 Jūrmalā Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā.

 
pirmdiena, 27.marts, 2017