Detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12 publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 29.jūlijam.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 19.jūlijā plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19 publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 29.jūlijam.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 12.jūlijā plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

ceturtdiena, 9.jūnijs, 2016