Detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana

 

2017.gada 17.februārī  plkst.13.30 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

otrdiena, 20.decembris, 2016
Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana

 

2017.gada 17.februārī  plkst.13.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā notiks detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

otrdiena, 20.decembris, 2016
Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana

 

2017.gada 17.februārī  plkst.12.30 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā notiks detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

otrdiena, 20.decembris, 2016
Detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana

 

2017.gada 17.februārī  plkst.12.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

otrdiena, 20.decembris, 2016
Detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana

Publiskā apspriešana notiks no 2017.gada 6.janvāra līdz 2017.gada 3.februārim.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2017.gada 25.janvārī plkst.16.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā).

otrdiena, 20.decembris, 2016