Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā, publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 21.decembra līdz 2017.gada 19.janvārim.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2017.gada 12.janvārī plkst.16.00 Jūrmalā Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā.

otrdiena, 6.decembris, 2016