Detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 7.novembra līdz 2016.gada 5.decembrim.

trešdiena, 26.oktobris, 2016
Detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 7.novembra līdz 2016.gada 5.decembrim.

trešdiena, 26.oktobris, 2016