Detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Emelīnas ielā 3 publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 17.marta līdz 2016.gada 18.aprīlim.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 5.aprīlī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

ceturtdiena, 3.marts, 2016
Detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme

2016.gada 29.janvārī plkst.11.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

pirmdiena, 11.janvāris, 2016
Paziņojums par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā publisko apspriešanu

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 15.janvāra līdz 2016.gada 12.februārim.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 28.janvāri plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

ceturtdiena, 17.decembris, 2015