Detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 77 publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 17.marta līdz 2016.gada 18.aprīlim.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 6.aprīlī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.