Paziņojums par darba uzdevuma detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu
Publicēts: pirmdiena, 22.oktobris, 2018

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2018.gada 19.oktobrī Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/3234  pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140606, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2019.gada 1.novembrim. 

 

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE