Paziņojums par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu
Publicēts: otrdiena, 30.oktobris, 2018

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2018.gada 29.oktobrī Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/3320  pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, kadastra Nr.13000180501, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2019.gada 30.septembrim. 

 

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE