Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā, izziņa par būves neesību, izziņa par jaunbūvi.