Izziņa par ēkas vai būves kultūrvēsturisko aizsardzības statusu, izziņa par ēkas vai būves kultūrvēsturisko aizsardzības statusu, ēku un būvju nojaukšanas lēmums.