Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu  atlase un izmantošana, arhīva izziņas sagatavošana, arhīva dokumentu kopiju noformēšana.