Mācību programas

SIVA struktūrvienība - Koledža piedāvā apgūt mūsdienu darba tirgū pieprasītas studiju programmas.

 

Ar vidējo vai vidējo speciālo izglītību piedāvā iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmās pilna un nepilna laika klātienē:

cilvēku resursu vadība - personāla speciālists (arī tālmācībā)
mārketings un tirdzniecība - mārketinga un tirdzniecības spciālists (arī tālmācībā)
grāmatvedība un nodokļi - grāmatvedis (arī tālmācībā)
lietišķo sistēmu programmatūra - programmētājs
informācijas tehnoloģijas - datorsistēmu un datortīklu administrators
viesnīcu vadība - viesnīcu darba organizators (arī tālmācībā)
 

Uzņemšanas nosacījumi

Studijām par valsts budžeta līdzekļiem uzņem:

- cilvēkus ar invaliditāti, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegta izziņa ar norādi par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. Cilvēkiem ar invaliditāti pirms studiju uzsākšanas jāsaņem SIVA profesionālās piemērotības notikšanas nodaļas speciālistu rekomendācija par atbilstību attiecīgajai studiju programmai,

-  personas ar vidējo izglītību 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā - surdotulks

Studijām par maksu uzņem personas ar vidējo izglītību.

 

Vēsture

Dibināšanas gads – 1991.gads.

Aģentūras statuss kopš 2004.gada, apvienojoties Koledžai RRC un Valsts veselības centram "Jaundubulti".

SIVA ir vienīgā iestāde Latvijā, kas pilnībā pielāgota cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.  

 

Kontakti

direktore: Ilona Jurševska

adrese:

 Slokas iela 61, Jūrmala, LV 2015

tālrunis:

 67811757; 67811750

e-pasts:

 siva@siva.gov.lv

mājaslapa:

 www.siva.gov.lv