Dokumenti
Kategorija: Dokumenti
Stratēģiskās plānošanas dokumenti
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmums Nr.221  "Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam apstiprināšanu"

 

Atvieglojumi

Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 10.jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs"

 

Izglītības programmu licencēšana

Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.marta saistošie noteikumi Nr.14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"

 

Pirmsskolas izglītība

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu
Jūrmalas pilsētas domes  2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.38 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

 

Pamatizglītība

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.decembra rīkojums Nr.1.1-14/363 "Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs"

 

Pārvaldes nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikums Nr.1  "Izglītības pārvaldes nolikums"

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības 2019./2020.mācību gada darba plāns

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības 2018./2019.mācību gada darba plāns

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības 2017./2018.mācību gada darba plāns

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE