Jūrmalas sākumskola "Atvase"
Kategorija: Pamatizglītība

Sākumskolu “Atvase” pievienos Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai sākumskolā "Atvase" 

 

Darbība

Skola realizē nepilnas pamatizglītības I posma (1.-6. klase) izglītības programmu.

Skolas darba režīms:

1.–4. klašu skolēniem pēc 3. stundas ir dinamiskā pauze, kuras laikā skolēni pusdieno, rotaļājas svaigā gaisā, ir ārpusstundu pasākumi. Skolēniem ir iespēja apmeklēt pilnu pagarinātās dienas grupu līdz plkst.18.00. Skolā strādā logopēds, speciālais pedagogs, psihologs.

 

Izglītības programmas:

Skola īsteno trīs izglītības programmas.

Pamatizglītības pirmā posma 1.-6. klase. (kods 11011111).

Pamatizglītības pirmā posma  1.-6. klase matemātikas, dabaszinību un tehnoloģijas virziena programma. (kods 11013111).

Speciālās pamatizglītības pirmā posma  1.-6. klase programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. (kods 11015611).

 

Vēsture

Jūrmalas sākumskola “Atvase” dibināta 2001.gada 1.septembrī pēc Jūrmalas 1.ģimnāzijas reorganizācijas.

2003./2004.m.g. iegūts veselību veicinošas skolas nosaukums (Pasaules veselības Organizācijas piešķirts sertifikāts).

 

Kontakti

Direktore: Mirdza Vīnberga

Adrese:

Raiņa iela 53, Jūrmala

Tālrunis:

67737532

Mājas lapa:

www.sskatvase.lv

E-pasts:

sskatvase@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmums Nr.59 Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai
Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikums Nr.4 Jūrmalas sākumskolas "Atvase" nolikums

Akreditācijas ziņojums

Attīstības plāns

Pašnovērtējuma ziņojums

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2019
PILSĒTAS KARTE