Darbība

7 pirmsskolas grupas (divas speciālās grupas bērniem ar valodas traucējumiem, divas sagatavošanas skolai grupas 5–6 g.vec. bērniem un trīs  jauktās grupas 3–4 g.vec. bērniem) un četras sākumskolas klases ar mazākumtautību programmu.
 

Papildu pakalpojumi:

pagarinātās dienas grupa līdz plkst.18.00,

papildu angļu valodas stundas (sākot ar 1. klasi),

keramika,

interešu izglītības programmas „Muzikālais ansamblis” un „Estētiskā vingrošana ar koriģējošās vingrošanas elementiem”,

papildu sporta nodarbības.

 

Vēsture

Skola dibināta 1993. gadā.​
 

Kontakti

direktore: Natālija Zarāne
adrese:

Plūdu iela 4a, Jūrmala, LV 2015 - pirmsskola

Lielupes iela 21, Jūrmala, LV-2015 - skola

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90009251361

tālrunis: 67811174
e-pasts: sskabelite@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmums Nr.333 Par izglītības iestādes “Sākumskola „Ābelīte”” pamatizglītības programmas īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un izglītības iestādes “Sākumskola “Ābelīte”” reorganizēšanu par pirmsskolas izglītības iestādi  “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte””
Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmums Nr.156 Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas nodošanu
izglītības iestādei “Sākumskola “Ābelīte””
Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikums Nr.15 Sākumskolas "Ābelīte" nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmums Nr.188 Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Ābelīte”
Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmums Nr.291 Par izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” programmas īstenošanas vietas maiņu

Akreditācijas ziņojums

Attīstības plāns

Pašnovērtējuma ziņojums 2020

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2911901386  
Sabiedriskā organizācija „Sākumskolas „Ābelīte” atbalsta fonds” – reģ. datums 2002.gada 29.augustā Rīgā, reģ.Nr.40008069558.