Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”

Iestādē darbojas 10 grupas, kuras apmeklē izglītojamie vecumā no 1gada un 6 mēnešiem līdz 7 gadu vecumam.

Iestāde īsteno 4 izglītības programmas:

vispārējā pirmsskolas izglītības programma,

mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma,

mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem,

mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

 

Darbība

Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma – uzņem audzēkņus vecumā no 1,6 gadu vecuma līdz 7 gadu vecumam, ar krievu valodas apmācību.
Pirmsskolas izglītības programma – uzņem audzēkņus vecumā no 3 līdz 7 gadu vecumam, ar latviešu valodas apmācību.
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem – uzņem audzēkņus, pamatojoties uz valsts vai Jūrmalas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vecumā no 3 līdz 7 gadiem, ar krievu valodas apmācību.
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem – uzņem audzēkņus, pamatojoties uz valsts vai Jūrmalas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vecumā no 3 līdz 7 gadiem, ar krievu valodas apmācību.

 

Vēsture

Iestāde darbojas kopš 1970.gada 13.novembra.

 

Kontakti

vadītāja: Ilga Jofe

adrese:

Engures iela 4, Jūrmala, LV 2016 

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90009249189

tālrunis:

67735023; 67735104

e-pasts:

piimarite@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti 

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikums Nr.9 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmums Nr.524 Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2901902127  

Pašnovērtējuma ziņojums