Iestāde īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas un speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas:

izglītojamajiem ar redzes traucējumiem;

izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem;

izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;

izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām; 

izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem;

izglītojamajiem ar jauktajiem attīstības traucējumiem; 

izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem.

 

Vēsture

Iestāde dibināta 2011. gadā.
 
Kontakti
Vadītāja: Anita Auziņa
Tālrunis: vadītājas  mob.t.  27760211

Adrese:

Lībiešu iela 21, Jūrmala, LV- 2016

Tālrunis:

67736011, 29491472

E-pasts:

piipodzina@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti 

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikums Nr.73 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikums