SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola un SIVA Koledža

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir iespēja iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju.
Koledžā - pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

 

Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgas izglītības iespējas
Gan Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, gan Koledžā mācību un studiju vide ir pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti. Līdztekus izglītības iegūšanai iespējams saņemt rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī uzlabot un nostiprināt veselību.


Mācību un studiju laikā personām ar invaliditāti valsts nodrošina:

bezmaksas izglītību;

ārsta psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības;

veselības uzlabošanas procedūras;

dzīvošanu dienesta viesnīcā;

ēdināšanu;

cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošanu;

autovadīšanas apmācības.

 

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana. Tās ietvaros speciālisti izvērtē vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un iesaka, kāda profesija katram cilvēkam ir vispiemērotākā.

 

Kontakti

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore:  Ilona Jurševska  
Adrese:  Slokas iela 61, Jūrmala, LV 2015
Tālrunis:  67811705, 67811757
E-pasts:  siva@siva.gov.lv
Mājaslapa:  www.siva.gov.lv